Historia

 

Folkminnen är ett annat ord för folklore eller muntliga traditioner. Folkminnen var också namnet på ett radioprogram som sändes varje vecka i Sveriges Radio i nära femton års tid. Traditioner, vare sig de är gamla eller unga, skapar sammanhang och kontinuitet. Folkminnen inspirerade lyssnarna som genom sina frågor formade programmet och skapade innehållet.

 

Det som framför allt skiljde Folkminnen från tidigare insamlingar var att dokumentationen skedde på lyssnarnas villkor. Enda styrningen var att brev som handlade om välkända, väldokumenterade traditioner fick stå tillbaka för frågor där programledarna var okunniga och måste forska vidare med lyssnarnas hjälp. Många av breven tog upp ämnen som aldrig tidigare hade uppmärksammats av forskningen, till exempel talesätt som "yes box allright" och "ingen ko på isen" eller tron att man kunde få barnförlamning om man hoppade i lövhögar. Breven blev en viktig del av vår samtidshistoria. De berättar om möten mellan kulturer och likheter mellan kulturer. Tack vare Folkminnen blev nya seder och traditioner dokumenterade. De omkring 20 0000 brev som skickades till programmet finns idag tillgängliga i Nordiska museets arkiv, som är en av de största folkloristiska institutionerna. Bengt af Klintberg valde senare ut de intressantaste breven som insatta i sitt folkloristiska sammanhang publicerades i boken Folkminnen (2007).

 

Folkminnen sändes sista gången nyårsafton 2004. Därmed sattes punkt för ett av de mer långlivade programmen i Sveriges Radio. Sammantaget blev det 750 program.

 

Program ska inte hålla på för länge, men program kan också återuppstå om lusten och behovet finns. Sveriges Radio sa nej till nya program, men Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur sa ja och lämnade ett ekonomiskt bidrag så att Bengt af Klintberg och Christina Mattsson kunde fortsätta dokumentationen av vår tids traditioner i Folkminnespodden hösten 2016. Tack vare generöst bidrag från Helge A:xon Johnsons stiftelse fortsätter Folkminnespodden också under hela 2018.

Torbjörn Samuelsson, en av landets främsta tekniker, sköter inspelningstekniken.